Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken is teleurgesteld in het besluit van de Burgemeester Dales van Gemeente Velsen om geen vergunning af te geven voor de kermis die onlosmakelijk met het Dorpsfeest Santpoort is verbonden. Daar waar de burgemeester spreekt van “beheerst openen van de evenementen” is het bestuur ervan overtuigd dat een kermis met medewerking van de kermisexploitanten op een veilige manier georganiseerd kan worden. “Erg jammer dat het effect van de kermis op de aanzuigende werking van het publiek uit de regio zich niet laat voorspellen. Wij hebben daarin een andere visie dan de gemeente die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt.”

Grote bottleneck is volgens de gemeente de grote aanzuigende werking van de kermis.
Voorzitter Bas Kuntz: “Het lijkt erop dat geen enkele gemeente in de regio als eerste een kermis wil toestaan, omdat de eerste kermis naar verwachting veel publiek zal trekken. Door deze houding zijn met name de kermisexploitanten langer dan noodzakelijk de dupe van de coronamaatregelen, terwijl andere doorstroom-locaties al lang open zijn. Die cirkel moet een keer worden doorbroken! Er liggen niet voor niets maatregelen waarmee elders is aangetoond een kermis in coronatijd veilig is te organiseren.”

De teleurstelling is groot, omdat heel Nederland nu ervaart dat de versoepelingen versneld worden doorgevoerd. Kuntz: “Mondkapjes verdwijnen van het toneel en het is niet ondenkbaar dat begin augustus zelfs de 1,5 meter maatregel wordt geschrapt. Naar onze mening is het een gemiste kans om nu al een streep te zetten door de organisatie van een kermis in Santpoort die zelfs met de 1,5 meter maatregel prima door ons veilig is te organiseren.”

Liever iets dan niets
De Harddraverij Vereniging heeft de hoop nu gevestigd op een vergunning die het mogelijk maakt zonder kermis toch nog een aangepast programma te organiseren, zodat de inwoners wel ervaren dat de eerste week van augustus een bijzondere week in Santpoort blijft. Kuntz: “Met het bestuur hebben wij gekeken wat er wél kan doorgaan zonder de veiligheid van de deelnemers onnodig in gevaar te brengen. Van alle ruim 40 evenementen hebben wij een risicoanalyse gemaakt. Op hoofdlijnen heb je het dan over het onderscheid tussen de grote publieksevenementen met een grote aanzuigende werking en de evenementen die specifiek voor de deelnemers zijn.” “Vervolgens hebben wij, voor de evenementen waarvan wij als bestuur achten die veilig door te kunnen laten gaan, contact gezocht met de vrijwilligers om hen te vragen of zij dit ook nog kunnen en willen organiseren. Vakanties zijn immers al gepland. En of het überhaupt nog mogelijk is gezien de benodigde voorbereidingstijden.”
De derde afweging die het bestuur heeft gemaakt is het financiële risico dat de vereniging loopt. Kuntz: “Als vrijwilligersorganisatie hebben wij – in tegenstelling tot de professionele evenementenorganisaties –niet de garantie om 80 procent van onze kosten op de overheid te verhalen als het evenement door corona-maatregelen niet kan doorgaan.”

Kortebaan
De Harddraverij Vereniging meent dat Santpoort – als bakermat van de Kortebaandraverij – ook in 2021 recht heeft op een draverij. Daarom is een creatieve oplossing gevonden om de kortebaan van Santpoort toch door te laten gaan. Weliswaar niet in de gezellige Hoofdstraat, maar op een lange baan. Op dit moment wordt samen met de lokale omroep RTV Seaport overlegd om die wedstrijd live uit te gaan zenden, zodat iedereen de wedstrijd met vrienden kan volgen vanuit zijn eigen omgeving. Midden in het dorp worden de kassa’s van de totalisator neergezet, zodat iedereen die niet via internet wil inzetten, toch op de vertrouwde manier kan gokken. De Harddraverij verwacht dat op deze manier toch nog het maximale kan worden gehaald uit de saamhorigheid en het samen beleven van de kortebaan.
Als het aan de Harddraverij Vereniging ligt, zal er gedurende de week verder bijna elke dag een deelnemersevenement op de agenda staan (zie overzicht) om het Dorpsfeest-gevoel onder de huidige omstandigheden toch met elkaar te kunnen beleven. Behalve de Rijtuigendag, worden alle paardenevenementen geschrapt. Daarvoor in de plaats komt een puzzeltocht voor ruiter en paard.

Onderstaand programmaoverzicht is vandaag de dag het meest realistische scenario waarvan de Harddraverij Vereniging verwacht dat dit een goede kans maakt op een vergunning. Mocht hier goedkeuring voor komen, dan zal het definitieve programma zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Zaterdag 31 juli – Rijtuigendag zonder publiekspresentatie en sherrystop & Wandeltocht


Zondag 1 augustus – Footgolf zonder massale prijsuitreiking

Maandag 2 augustus – Jeu de Boules

Dinsdag 3 augustus – Ringsteken op de fiets voor kinderen & Santpoort mediteert in Naaldkerk

Woensdag 4 augustus – Kinderloop & 7 van Santpoort

Donderdag 5 augustus – Kortebaan Santpoort, verreden op een lange baan met live uitzending in Gemeente Velsen op RTV Seaport

Vrijdag 6 augustus – Puzzeltocht voor ruiter en paard door het dorp & Skatepop

Zaterdagavond 27 maart 2021 organiseert de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken haar speciale, digitale Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om 20.00 uur en vanaf circa 19.45 wordt de toegang naar de digitale vergaderruimte geopend.

Hieronder kunt u alvast alle stukken downloaden om u in te lezen.

Download hier de agenda

Download hier de notulen van de jaarvergadering 2020

Download hier het verslag van de secretaris 2020

Download hier de jaarrekening 2020

Download hier de begroting 2021

Deelnemen aan de vergadering? Kijk op https://www.dorpsfeest-santpoort.nl/alv/ voor alle informatie!

De Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken is ontzettend trots op de bijschrijving in de “Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland”. Met de bijschrijving toont de vereniging aan dat zij zich hard maakt om deze historische sport ook in de toekomst over te dragen op nieuwe generaties en te blijven werken aan de zichtbaarheid ervan. De lijst bevat circa 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft de Harddraverij Vereniging Santpoort duidelijk aangetoond dat de Kortebaan voldoet aan de gestelde criteria. Belangrijk is dat de vereniging een gevoel oproept van identiteit en continuïteit. Tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven, ontwikkeld én gepromoot. Het heeft te maken met gezien worden, met herkenning en met trots.

“De draverij in Santpoort is naast een sportieve wedstrijd ook een sociaal cultureel evenement. Het elkaar tijdens de draverij ontmoeten is voor de inwoners van Santpoort een belangrijk jaarlijks terugkomend feest”, schrijft de directeur M. van Baalen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aan de secretaris Henk Wieleman van de oudste kortebaan in Nederland.

Wieleman reageert trots: “Bij het historische feest dat wij rondom de Kortebaan in Santpoort organiseren zijn honderden vrijwilligers betrokken die zich belangeloos, zonder subsidie en met heel veel plezier al jaren lang inzetten. Dat was één van onze belangrijkste wapenfeiten om bijgeschreven te kunnen worden bij “Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland”.

Achterkant bierviltje

Om toegang tot dit Inventaris te verkrijgen moeten veel hordes genomen worden. Twee jaar geleden zijn vrijwilligers van de vereniging Peter Rauws en Ton Joosten, onder begeleiding van secretaris Henk Wieleman, aan de slag gegaan met het schrijven van het Erfgoed-borgplan. Wieleman: “Inschrijving is een serieuze zaak en past niet op de achterkant van een bierviltje. Er moeten verschillende hoofdstukken, vragenlijsten en bewijsmateriaal aangevoerd worden die door een onafhankelijke toetsingscommissie wordt beoordeeld. Denk daarbij aan vragen als: Wat houdt de kortebaan draverij precies in, oorsprong en historie, wie zijn er allemaal bij betrokken, hoe is de traditie in de loop van de tijd veranderd en aangepast aan de tijd. Welke hobbels zijn genomen om de overdracht van de traditie over te brengen naar volgende generaties?

Steeds als wij dachten dat wij een hoofdstuk hadden afgerond, kwamen er nieuwe vragen op ons af. Hulde aan Peter Rauws en Ton Joosten die zich niet hebben laten ontmoedigen om zich door deze administratieve berg heen te worstelen.”

Cluster

Harddraverij Lisse, Hillegom, IJmuiden, Nootdorp, Hoofddorp, Heemskerk, Assendelft, Warmond en Venhuizen zijn gelijktijdig ingeschreven. De mensen van de verschillende banen, die zich bezig hielden met het schijven van het Erfgoed-borgplan, zochten elkaar regelmatig op om kennis en ervaringen te delen. Resultaat is dat in één keer een heel cluster kon worden ingeschreven.

De Kortebaan in Santpoort, de oudste kortebaandraverij van Nederland, wordt ingeschreven in het “Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland” (foto: Joost Wouters).

Het Nederlands Kampioenschap Kortebaan Draverij in Duindigt kan op zaterdag 29 augustus 2020 vanaf 13.30 uur live vanaf huis of het café live worden gevolgd. BES Event Service zorgt ervoor dat de wedstrijden via live-stream overal ter wereld gratis is te volgen deze link https://beslive.nl/nkkb2020/ of direct in dit artikel – zie hieronder.

Dus als je zelf niet naar Duindigt kunt komen, hoef je het NK kortebaan niet te missen! Afhankelijk van totalisator zal de start rond 13.30 uur vallen. Tot zaterdag, live of voor het scherm!

Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken heeft toegezegd het Nederlands Kampioenschap (NK) Kortebaan te ondersteunen dat op zaterdag 29 augustus op Duindigt wordt gehouden. Natuurlijk zijn alle kortebaan-liefhebbers uit Santpoort en omstreken van harte welkom om in Wassenaar langs te komen en zo toch nog een stukje kortebaanbeleving in 2020 te ervaren.

De Kortebaanbond, de overkoepelende organisatie van alle kortebaanverenigingen en -stichtingen, heeft het initiatief genomen om het NK te organiseren. Tien kortebaan-organisaties dragen naar draagkracht financieel hun steentje bij om toch nog iets te kunnen betekenen voor de professionele eigenaren, trainers, pikeurs en publiek. In 2019 werd het Nederlands Kampioenschap in Santpoort gehouden. De bakermat van de kortebaandraverijen in Nederland.

Door de coronamaatregelen zijn dit jaar vrijwel alle kortebaandraverijen afgelast, inclusief de populaire draverijen in de IJmond. Een hard gelag voor de liefhebbers van de paardenkoers en de feestelijkheden eromheen, maar vooral ook voor de professionele eigenaren, trainers en rijders. Die zijn door het wegvallen van 26 (!) kortebaandraverijen in het hele land ernstig in hun inkomsten getroffen. Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken  is één van de kortebaanorganisaties die ervoor zorgen dat op zaterdag 29 augustus a.s., in een ‘coronaproof’ omgeving op Renbaan Duindigt in Wassenaar, tóch een met royaal prijzengeld gedoteerde échte kortebaandraverij kan worden verreden: het Nederlands Kampioenschap Kortebaan 2020. Mét publiek, dus wie dat wil kan erbij zijn.

Gezamenlijk initiatief

De Kortebaanbond heeft van haar leden toestemming gekregen een deel van hun jaarcontributie te besteden aan de organisatie en het prijzengeld. Naast Santpoort hebben ook Heemskerk, Purmerend, Nootdorp, Stompwijk, Enkhuizen, De Lier, Hoofddorp, Wognum en Venhuizen extra financiële steun toegezegd. Er is € 4.700 prijzengeld beschikbaar, waarvan € 2.250 voor de winnaar.

De draverij wordt verreden op de zandbaan van Duindigt, over de gebruikelijke afstand van 300m. De horeca ‘Aan de Baan’ is voor bezoekers geopend. Er wordt € 5 entree gevraagd. Weddenschappen kunnen worden afgesloten via de officiële totalisator op de baan en via internet: www.runnerz.nl. Een deel van de wedomzet komt ten goede aan de kortebaan.

De koers begint zaterdag 29 augustus om 13.00u.

Huidig Nederlands Kampioen Doc Holiday met pikeur Bo Sprengers (links) won in Santpoort in de finale van Lordspirit met Krista Timmer (r)

Zoals eerder aangekondigd zijn alle evenementen van de Harddraverij Vereniging gecanceld vanwege het Corona-virus. Naast het feit dat er geen vergunning wordt verleend, is het bestuur van de Harddraverij Vereniging van mening dat het vanwege de gezondheidsrisico’s niet verantwoord is in deze tijd grote publieksevenementen voor de regio te organiseren.

Om onze kermisexploitanten te ondersteunen heeft de Harddraverij Vereniging op voorhand een vergunning aangevraagd voor een eventuele sterk aangepaste kermis. Op dit moment zijn Harddraverij Vereniging, Kermisexploitanten en Gemeente Velsen intensief met elkaar in overleg of een kermis überhaupt een haalbare kaart is gezien de extra eisen die gesteld worden. Het is dus allerminst zeker of er een kermis komt.

Zaterdagavond 23 mei 2020 organiseert de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken haar speciale, digitale Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om 20.00 uur en vanaf circa 19.45 wordt de toegang naar de digitale vergaderruimte geopend.

Hieronder kunt u alvast alle stukken downloaden om u in te lezen.

Download hier de agenda

Download hier de notulen van de jaarvergadering 2019

Download hier het verslag van de secretaris 2019

Download hier de jaarrekening 2019

Download hier het verslag van de kascommissie 2019

Download hier de begroting 2020

Deelnemen aan de vergadering? Kijk op https://www.dorpsfeest-santpoort.nl/alv/ voor alle informatie!

Door de omstandigheden rondom het Corona-virus kregen 21 Velsenaren door burgemeester Dales digitaal een lintje uitgereikt, waaronder bestuursleden van de Harddraverij Vereniging Santpoort en omstreken Ed Nieuwland en Theo Koster.

De burgemeester sprak vanuit de Raadzaal via een live-uitzending via RTV Seaport de gedecoreerden toe. Symbolisch ontvingen de 21 Velsenaren tijdens de uitzending de versierselen. Acht dames en dertien heren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ed Nieuwland
Theo Koster

In ons 268 jarig bestaan is dit de 8e keer dat het Dorpsfeest geen doorgang kan vinden vanwege ingrijpende gebeurtenissen. Het zit in onze aard om altijd optimistisch te blijven en wij hadden reeds een aantal alternatieve scenario’s uitgewerkt om onze 261e editie voort te kunnen zetten. Helaas is op 21 april bekend geworden dat er tot 1 september 2020 geen vergunningsplichtige evenementen georganiseerd mogen worden. Wij wensen iedereen die direct of indirect geraakt is door het Corona-virus veel sterkte en kracht. We houden u op de hoogte van alle acties, natuurlijk blijven we met elkaar in contact en we hopen elkaar binnenkort in gezonde toestand weer persoonlijk te mogen ontmoeten. 

Een duizendpoot met een heel groot hart voor de Velsense samenleving, het onderwijs en de muziek. Dat is waar Gertjan Huijbens (58) om herinnerd zal worden. Zondagavond overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus.

Gertjan begon in 1986 op 24-jarige leeftijd als docent economie en wiskunde op het Ichthus College. Tegelijkertijd was hij projectcoördinator van het Contactcentrum Onderwijs Arbeid Noord-Holland. In 1992 maakte hij de overstap naar het Lyceum Sancta Maria in Haarlem, waar hij tien jaar als docent werkte. Gertjan gaf economie, aardrijkskunde en wiskunde en was enkele jaren coördinator van de 3e klassen en 4 VWO.

Buiten zijn werk in het onderwijs was Gertjan ook zeer actief op maatschappelijk gebied. In 1995 werd hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Velsen, een functie die hij maar liefst elf jaar bekleedde. In 2002 ging hij aan de slag bij Stichting Welzijn Velsen, waar hij een actieve bijdrage leverde aan het opzetten van het sociale activeringsproject ‘Onbenutte Kwaliteiten’, de Jongerenraad Velsen, ‘Mooi Zo, Goed Zo’ en de Vrijwilligerscentrale Velsen.

Die sociale rol zette hij vanaf 2011 door toen hij, via Woningbedrijf Velsen, meewerkte aan de oprichting van Telstar Thuis in de Wijk, een stichting die de paraplu vormt voor uiteenlopende projecten gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde levensstijl. Gertjan was bij de club waar hij zo van hield betrokken bij de Telstar Street League, de Techniek Experience, School’s Cool IJmond en Playing for Success IJmond; ‘leren met een WOW-factor!’ Hij nam daar zeer recent, op 6 maart, afscheid als programmamanager.

Gertjan was ook meer dan 20 jaar actief in de lokale media. Eerst als redactiemedewerker van de IJmuider Courant en later als politiek verslaggever en commentator bij RTV Seaport. Op 12 maart deed hij voor het laatst verslag van de gemeenteraadsvergadering. Kort daarna werd hij ziek. Corona, zo bleek.

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Gertjan. Hij was vele jaren als vrijwilliger betrokken bij Beeckestijn Pop, waarvan hij onder meer voorzitter en presentator was. Hij zette zich ook in voor Zanggroep Voices, Muziekvereniging SOLI, Koninginnepop en het Kunstencentrum Velsen. Daarnaast speelde hij trombone in diverse bands, waaronder Full Count, en was hij programmeur van het Ramsis Podium op Dorpsfeest Santpoort en Santpoort Jazz.

Met de oprichting van Study Consultancy en Huijbens Text & Event Consultancy ging in 2002 een grote droom van Gertjan in vervulling. Samen met zijn medewerkers gaf hij bijles aan scholieren en studenten, schreef hij publicaties voor bedrijven en organiseerde hij evenementen. Gertjan werd ook regelmatig ingehuurd als gespreksleider of dagvoorzitter, een rol die hem vanwege zijn brede interesse goed paste.

Deze maand zouden Study Consultancy en Lichtspel, het bedrijf van zijn vrouw, verhuizen naar de voormalige groentewinkel op het Broekbergenplein in Santpoort-Noord, waar Gertjan, gesteund door collega’s en vrienden, tot tweeënhalve week geleden meehielp met verbouwen. Dromend van een toekomst op een nieuwe plek. Helaas is het voor hem zover niet gekomen, maar inmiddels is wel duidelijk dat het bedrijf, in lijn met zijn wens en in de ondernemersgeest van Gertjan en José, zal worden voortgezet.

Het overlijden van Gertjan slaat een gat in de Velsense samenleving. Wij wensen José, Thijs en Huub, zijn moeder Truus, familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

De familie roept op herinneringen en muziek te delen via https://www.memori.nl/gedenkplaats/gertjan-huijbens/

06 maart 2020 Velsen Zuid: MVO dag (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Telstar Thuis in de Wijk. Foto: Ron Pichel
Foto: Ron Pichel