Algemene regels

Wij wensen alle feestgangers een gezellig Dorpsfeest toe. Daarom verzoeken wij iedereen om aan onderstaande regels te houden. We rekenen op je medewerking om alles fijn en soepel te laten verlopen.

Huisregels

Bij het betreden van het feestterrein gaat men akkoord met deze huisregels.

 • Het betreden van het feestterrein en deelnemen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het feest kunnen ondervinden. Noch binnen, noch buiten het feestterrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn kunnen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
 • De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken.
 • Het gebruik van drugs op het feestterrein is verboden, op straffe van verwijdering.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken is verboden in de toiletunits.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Het uitdelen van flyers, voeren van verkoopacties is niet toegestaan. Het dragen van clubkleding wordt niet toegestaan.
 • Het is verboden om fietsen te plaatsen in de Hoofdstraat langs het kermisterrein. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd. Fietsen kunnen worden gestald op de groenstrook langs het fietspad naar het tunneltje op de Slaperdijk.

Gedragsregels

 • Voor ruiters: ga niet met het paard door het publiek; houd het terras voor de feesttenten op het evenemententerrein in ieder geval vrij van paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van voertuigen – dat voorzichtigheid met alcohol geboden is.
 • Van het publiek wordt verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. Een paard is een vluchtdier, bij een gevoel van angst of bedreiging kan het dier het dus op een lopen zetten. Het publiek moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.
 • Voor weggebruikers geldt: het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Volgens de wetgeving mogen paarden niet op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken komen. Het overige verkeer zal daardoor geconfronteerd kunnen worden met ruiters en paarden op de openbare weg. Omdat een paard een vluchtdier is, kunnen zich onverwachte situaties voordoen. Overige weggebruikers moeten daar rekening mee houden. Pas de snelheid aan en veroorzaak geen onnodige geluidsoverlast (claxon) die een schrikeffect kunnen veroorzaken.

Deelname evenementen

 • Deelnemers doen te allen tijde mee op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan deelnemers/dieren/eigendommen.
 • Wie mee wilt doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrijven. Van alle ruiters wordt verwacht dat zij een weloverwogen inschatting maken of hun paard geschikt is om mee te doen aan een evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. Ook niet bij twijfel. Uitsluiting volgt wanneer een deelnemer tijdens een evenement zijn paard niet onder controle heeft, waardoor de deelnemer zelf, diens paard, mededeelnemers of omstanders in gevaar worden gebracht.
 • Bij alle paardenevenementen is het dragen van een goedgekeurde, goed passende veiligheidshelm verplicht. De cap moet voldoen aan de norm EN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde van de cap).
 • Bij paardenevenementen is het dragen van sportschoenen te paard niet toegestaan. Schoeisel dient een hak van ten minste 0.5 cm te hebben.
 • Bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.
 • Door deelname of bezoek aan onze evenementen geef je onze fotografen toestemming jou te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen. Wil je dit niet? Dan kun je een e-mail sturen naar info@dorpsfeest-santpoort.nl.
 • Bij deelname geef je toestemming dat gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Wil je dit niet? Dan graag vooraf bij de organisatie melden.
 • De EHBO-afdeling Santpoort is bij de verschillende evenementen aanwezig. Wil jij je aanmelden als EHBO vrijwilliger of meer informatie verkrijgen omtrent het doen van cursussen? Neem contact op via info@dorpsfeest-santpoort.nl

Toegankelijkheid straten

 • Hoofdstraat: indien er geen evenement gaande is, is de Hoofdstraat open én zijn de winkels toegankelijk. Er mag geparkeerd worden in de bestemde parkeervakken tot 18:00.
  • Na 18:00 is de gehele Hoofdstraat vanaf Broekbergenplein tot aan de rotonde Wüstelaan evenemententerrein en kan er niet worden geparkeerd.
  • Tijdens de Steppenrace (maandag vanaf 14.00 uur) is een deel Hoofdstraat vanaf de Huis Ten Biltstraat tot aan de rotonde normaal bereikbaar
  • Tijdens Ringsteken (gehele dinsdag) is een deel Hoofdstraat vanaf de Huis Ten Biltstraat tot aan de rotonde normaal bereikbaar.
  • Tijdens de Jaarmarkt (vrijdag) is de gehele Hoofdstraat en de Terrasweg tot de Vijfsprong afgesloten.
 • Huis ten Bilstraat: wordt in de avonden vanaf 18.00 uur geheel afgesloten voor zowel verkeer als voetgangers. Doel is in de avonden zoveel mogelijk overlast in deze straat te voorkomen en er ook voor de bewoners een leuk en sfeervol Dorpsfeest van te maken en de woonomgeving veilig te houden.
 • Overige straten: controleer onder ‘Parkeren auto’ wanneer welke straten (deels) ontoegankelijk zijn tijdens evenementen.

Parkeren auto

 • Gedurende het hele Dorpsfeest is er extra parkeergelegenheid aan de zuidkant van de Weyman Weide (richting het viaduct naar Haarlem). Behalve als daar op dat moment evenementen aan de gang zijn.
 • Vriendelijk verzoeken wij de auto te verplaatsen indien nodig tijdens onderstaande evenementen.
  • Maandag Straatvoetbal: parkeervakken bij de flat en parkeerplaats Burg. Weertsplantsoen autovrij houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.
  • Dinsdag Ringsteken: parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden.
  • Woensdag 7 van Santpoort en Wielerronde: parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. Enschedélaan en Schipbroekenweg vanaf 14.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken. Het programma op het wielerparcous start al om 17.30 uur!
  • Donderdag Kortebaandraverij: Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.
  • Vrijdag Jaarmarkt: in de Hoofdstraat, Terrasweg (tot aan Vijfsprong) en Burg. Weertsplantsoen worden vanaf 04.00 uur in de ochtend kramen geplaatst.
  • Vrijdag Kinderjaarmarkt: Vijfsprong, stukje Burg. Enschedélaan, Frans Netscherlaan tot Wulverderlaan, Terrasweg tussen vijfsprong en Berglaan, Schipbroekenweg en op het Burg. Weertsplantsoen (aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting Weekmarkt.
   – Let op! Aan de graskant van het Burg. Weertsplantsoen (tussen Schipbroekenweg en Hagelingerweg) geldt deze dag een parkeerverbod i.v.m. doorstroming op de rijbaan.
   – Vrijdag met de auto weg? Verplaats deze op tijd. Anders kom je er later (vanwege drukte) wellicht niet meer uit.
   – Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag de auto op de groenstrook aan de Wulverderlaan (tussen Velserhooft en de Bickerlaan) geparkeerd worden.

Goed om te weten
In het dorp is nog maar 1 pinautomaat om geld op te nemen. Deze staat binnen bij The Readshop in de winkel. Na sluitingstijd is het niet meer mogelijk om in Santpoort geld te pinnen. Heb je contant geld nodig tijdens het Dorpsfeest? Haal het dan op tijd in huis.

Algemene Voorwaarden 7 van Santpoort

 • Inschrijfgelden moeten voor aanvang van het evenement zijn voldaan.
 • Deelname aan de jeugdloop en 7 van Santpoort is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Deelnemers gaan door zich in te schrijven actief akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk of foto voor promotionele doeleinden van de Jeugdloop / 7 van Santpoort zonder hiervoor vergoeding te claimen. De inschrijfgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, zullen uitsluitend worden gebruikt door de organisatie van het evenement en zullen niet naar derden worden verspreid. Door inschrijving is de organisatie gerechtigd foto’s te maken en te verspreiden ter promotie van de 7 van Santpoort en het Dorpsfeest Santpoort. Mocht je hier bezwaar tegen hebben maak dit dan kenbaar door een email te sturen naar: eric@dorpsfeest-santpoort.nl
 • (Hard)lopen is een zware sport. Voor verantwoord deelnemen aan ons evenement is een goede (loop)conditie en een goede loopuitrusting vereist. Het looptraject voert onder meer over klinkers en verkeerdrempels en kan ter hoogte van de verzorgingsposten of door gebruik van tuinslangen en/of regenval plaatselijk glad zijn.
 • Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • De 7 van Santpoort is een recreatief hardloopevenement en geen wandelevenement. Ook rolstoelen, rollators en kinderwagens zijn in verband met de ruimte en veiligheid op het parcours NIET toegestaan. Tijdslimiet Jeugdloop: 20 minuten. Tijdslimiet 7 van Santpoort: 50 minuten.
 • De Jeugdloop is voor jeugd t/m 12 jaar (of groep 8). De 7 van Santpoort is voor 13+.
 • Per categorie ontvangt alleen de eerste binnenkomende dame en heer en eerst binnenkomende Santpoortse/Santpoorter een prijs. Voor alle overige deelnemers is een herinnering beschikbaar. Met dank aan onze partners en harddraverijvereniging Santpoort e.o.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal rondes. Ter ondersteuning verzorgt de organisatie ter hoogte van start/finish een grote tijdklok en chipregistratie voor de eindtijd.