Privacyverklaring Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om de ledenlijst actueel te houden, contributiebetalingen te kunnen innen en om met de leden te kunnen communiceren door bijvoorbeeld het versturen van uitnodigingen voor de ledenvergaderingen en het toesturen van de drafpas als lidmaatschapsbewijs.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens worden persoonsgegevens bewaard in onze leden database.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook gebruiken wij deze gegevens bij het uitvoeren van technische ondersteuning en optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij willen informeren over nieuws van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt geautomatiseerd gebruikt zonder inzage door onze medewerkers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Deelname aan onze evenementen

Door deelname aan onze evenementen geeft u onze fotografen toestemming u te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen. Bovendien geeft u toestemming dat uw gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan verzoeken wij u dat direct bij de organisatie te melden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te bewaren en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u lid bent, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens op verzoek op te vragen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken uw gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.