AUTOMATISCHE MACHTIGING

U kunt onze administratie enorm vereenvoudigen door ons te machtigen de jaarcontributie automatisch af te schrijven.

Download hiervoor het machtigingsformulier (sepa) via deze link, vul hem in, scan hem in en stuur deze vervolgens naar ledenadministratie@dorpsfeest-santpoort.nl. Dank u wel!