HUISREGELS

Wees zuinig op ons Dorpsfeest – De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een gezellig Dorpsfeest toe. De organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. Maar de sfeer van het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren, familie en bekenden een feestje kan vieren. Respecteer daarom de volgende huisregels.

 • Het betreden van het feestterrein en deelnemen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade, die
 • bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het feestterrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook bijvoorbeeld
 • schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn kunnen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
 • De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken.
 • Het gebruik van drugs op het feestterrein is verboden, op straffe van verwijdering.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken is verboden in de toiletunits.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Het uitdelen van flyers, voeren van verkoopacties is niet toegestaan. Het dragen van clubkleding wordt niet toegestaan.
 • Bij het betreden van het feestterrein gaat men akkoord met deze huisregels.